5 lipca 2017

Informacja o pracy szkół i placówek w roku szkolnym 2016/2017

Kraków, 5 lipca 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa małopolskiego

Sprawozdanie z pracy szkół i placówek  w roku szkolnym 2016/2017 opublikowane będzie w połowie sierpnia 2017 r. Wynika to w szczególności z faktu, iż chcemy uzupełnić zbiór danych o informacje wynikające ze zmian związanych z reformą edukacji, a nie chcemy obarczać Państwa Dyrektorów dodatkowymi ankietami. Planowany termin wypełnienia tej ankiety będzie ustalony na pierwszą dekadę września 2017 r.