8 września 2017

Informacja o pracy przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2017/2018

Kraków, 8 września 2017 r.

Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych

Prosimy o wypełnienie informacji o pracy szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2017/2018. Ankieta zamieszczona została w Panelu Dyrektora Szkoły na naszej stronie internetowej. Prosimy o jej wypełnienie do dnia 14 września 2017 r. (czwartek).