14 maja 2019

Informacja o Projekcie „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje informację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na temat Projektu  „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

Projekt dedykowany jest osobom młodym w wieku 18-29 lat zamieszkującym Małopolskę, nie angażującym się społecznie. Jego celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności zarządzania karierą – będących kluczowymi i niezwykle cenionymi przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://pociagdokariery.pl/aktualnosci-1/971,odkrywam-kompetencje-podejmuje-inicjatywy-informacja-o-projekcie-1