2 lipca 2020

Informacja o stopniu wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od stycznia do czerwca 2020 r.

ZFK.3146.1.12.2020.GW

Kraków, dnia 2 lipca 2020 r.

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwracam się z prośbą o przesłanie informacji o stopniu wykorzystania dotacji od stycznia do czerwca 2020 r. według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca  2020 r. wyłącznie w formie elektronicznej (skan podpisanego pisma) na adres e-mail: katarzyna.malek@kuratorium.krakow.pl

 

Małopolski Wicekurator Oświaty
Halina Cimer

 

Załączniki

Zał. tabela Wzór rozliczenia za okres I-VI 2020
Data: 2020-07-02, rozmiar: 38 KB