5 kwietnia 2023

Informacja o wolnych miejscach w klasie I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Informacja o wolnych miejscach

Stan na dzień 04 września 2023 r.

Załączniki