10 stycznia 2020

Informacja uzupełniająca – Rozliczenie dotacji celowej przyznanej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2019 r.

Kraków, dnia 7 stycznia 2020 r.

ZFK.3146.3.245.2019.KU

 

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Województwa Małopolskiego

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, art. 59 ust. 1- 8, z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z dnia 27 października 2017 r., poz. 2203).

Podobnie jak w poprzednich latach, w roku bieżącym rozliczenia przedmiotowej dotacji należy dokonać na platformie online – aktywna od 7 stycznia 2020 r. Strona internetowa do rozliczenia dotacji dostępna jest pod adresem: https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl w terminie do 31 stycznia 2020 r.
Po tym terminie aplikacja automatycznie zostanie zablokowana.

UWAGA:

  • do dnia 20 stycznia 2020 r. należy wypełnić na platformie „KROK I” tzn. łączną liczbę szkół i łączną liczbę dzieci.
  • Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego – nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom, ani osobom trzecim.

Ponadto, niezwłocznie po wysłaniu danych za pośrednictwem platformy, wypełnione i podpisane załączniki nr 8 i nr 9, wraz z uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 1 – 3, dołączonymi do pisma ZFK.3146.3.244.2019.KU z dnia 6 grudnia 2019 r., powinny zostać przesłane w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, lub w wersji elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP, podpisane elektronicznie.

O dacie złożenia rozliczenia dotacji decyduje data wpływu wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie lub data przesłania rozliczenia za pośrednictwem ePUAP.
W przypadku, gdy rozliczenie dotacji zostało przez Państwa przesłane w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty przed uruchomieniem platformy, należy jedynie wypełnić i przesłać dane na platformie.

Potwierdzenie dokonania przelewu bankowego proszę przesyłać na adres mailowy: marta.kuzniar@kuratorium.krakow.pl

Pracownik do kontaktu: Marta Kuźniar, nr tel. 12 448 11 32.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak