12 kwietnia 2019

Informacje o II etapie Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kraków, 12 kwietnia 2019 r.

SEPZ-I.5563.6.8.2019.PS

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie

 

Informujemy, że II etap Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Ingardena 3 (sala nr 15 parter).

Uczestników II etapu prosimy o przybycie do godziny 9.45.  Jednocześnie informujemy, że II etap Konkursu będzie polegał na rozwiązaniu indywidualnie przez każdego uczestnika testu jednokrotnego wyboru w czasie 60 minut.

W przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez więcej niż jeden Zespół konkursowy, Komisja Konkursowa przeprowadzi dogrywkę, w formie pytań ustnych, która odbędzie się w tym samym dniu, po ogłoszeniu wyników testu.