2 listopada 2017

Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych – zaproszenie do udziału!

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów serdecznie zaprasza nauczycieli fizyki, chemii, geografii i biologii na konferencję dydaktyczną pt. „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”, która odbędzie się 13 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.

Integralną częścią konferencji będą warsztaty z twórcami najciekawszych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych łączących tematy z pogranicza dziedzin takich, jak: fizyka, geografia, chemia i biologia. W konferencji wezmą także udział przedstawiciele partnerów zagranicznych. Po konferencji uczestnicy otrzymają Certyfikat Jakości Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych.

Rejestracja na konferencję trwa do 9 listopada 2017 r. włącznie poprzez formularz internetowy w systemie OEIiZK, dostępny TUTAJ. Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program konferencji dostępny jest na stronie: http://sat.cbk.waw.pl/konferencje/. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: satproject@hotmail.com.