9 sierpnia 2017

Inwestycje oświatowe w Powiecie Nowosądeckim

W czwartek 3 sierpnia 2017 roku w Powiecie Nowosądeckim gościły Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty i Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Podczas spotkania z Panem Markiem Pławiakiem, Starostą Nowosądeckim i z Panem Antonim Koszykiem, Wicestarostą omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. inwestycji oświatowych prowadzonych przez Zarząd Powiatu oraz funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.

Podczas rozmowy Pan Bartłomiej Krzeszowski, Dyrektor PZAZ zwrócił uwagę na rozwój tej jednostki oraz stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do pracy i życia przy finansowym wsparciu władz Powiatu. Pani Barbara Nowak wyraziła uznanie dla sposobu zarządzania i funkcjonowania na Sądecczyźnie tego typu instytucji, potwierdzając że będzie dawała ją za wzór w innych powiatach i województwach jako przykład aktywizowania osób niepełnosprawnych poprzez pracę, którą chętnie wykonują pod okiem instruktorów i opiekunów.

W trakcie rozmowy goście dowiedzieli się, jak postępują prace przy rozbudowie dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W przyszłym roku do budynku wprowadzi się Licem Ogólnokształcące im. Artura Grottgera, które obecnie ma swoją siedzibę w budynku w Rynku. Zdaniem Starosty Marka Pławiaka uczniowie zyskają bardzo dobre warunki do nauki. Pan Pławiak przypomniał również, że prowadzone przez Powiat Nowosądecki Liceum Ogólnokształcące w Grybowie to jedna z najlepszych szkół w Małopolsce, z bardzo wysoką zdawalnością matury i sporymi osiągnięciami sportowymi pomimo braku sali gimnastycznej.

Od września 2018 r. młodzież będzie miała do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną. Pracę zakończą się w marcu 2018 roku, a cała inwestycja będzie kosztować ponad osiem milionów złotych. Kamienica w centrum Grybowa, w której obecnie mieści się Liceum, jest wystawiona na sprzedaż.

Inwestycja wywarła ogromne wrażenie na Pani Barbarze Nowak, Małopolskim Kuratorze Oświaty, która stwierdziła, że „Powiat sporo inwestuje w oświatę, co obecnie nie zdarza się często”. Pani Kurator pogratulowała władzom Powiatu podejmowania takich dobrych decyzji, zwracając uwagę, że edukacja to jedno z naszych najważniejszych zadań prowadzących do stworzenia dobrze wykształconego społeczeństwa.

Źródło: NowySącz.Info, fot. M. Olszowska