30 stycznia 2020

IV edycja konkursu „Szkoła wolna od używek”

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającej się IV edycji konkursu Szkoła wolna od używek

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu krótkiego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych oraz przesłaniu efektów swojej pracy do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czekają atrakcyjne nagrody!!!

Zachęcamy do udziału!

Więcej informacji: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/ .

Ponadto informacji udzielają także pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Załączniki

Informacja nt. konkursu
Data: 2020-01-30, rozmiar: 137 KB