15 kwietnia 2019

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO –PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Opowieści kresowe -Litwa” KRAKÓW 2019

Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas” w Radwanowicach i Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach

wraz ze Szkoła Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze i Integracyjną Szkołą Podstawową im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach

zapraszają do udziału

w IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO –PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Opowieści kresowe -Litwa” KRAKÓW 2019.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu jest:

  1. Przygotowanie i opracowanie prac literackich oraz plastycznych o tematyce kresowej.
  2. Wzmacnianie świadomości historycznej społeczeństwa polskiego.
  3. Ukazanie dokonań mieszkańców Kresów na terenach dzisiejszej Litwy.
  4. Popularyzowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego, literackiego i naukowego Polaków pochodzących z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
  5. Inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych, poprzez rozbudzanie talentów pisarskich i zdolności plastycznych.

Przedmiotem konkursu są prace literackie i plastyczne o tematyce:

1. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

2. Wielka historia i wielcy Polacy na Kresach Rzeczpospolitej –Litwa.

3. Zabytki i pomniki historii Polski na Litwie.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Jednostek Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z terenu całej Polski, którzy będą oceniani w sześciu kategoriach.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać na przygotowanym formularzu do 17 maja 2019r. w sekretariacie Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Radwanowicach.  Zgłoszenie można przesłać również drogą elektroniczną na adres sekretariat@integracyjna.org lub faksem na numer 12 283 83 46

Termin nadsyłania prac konkursowych to 24 maja 2019roku

Ogłoszenie wyników nastąpi 31 maja 2019 roku, a wręczenie nagród połączone z wernisażem i koncertem podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne są pod numerem telefonu –12 283 83 46 oraz 536 881 889.

 

Do pobrania:

Regulamin

Załączniki – zgłoszenie uczestnictwa , karta uczestnika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna i uczestnika konkursu