19 kwietnia 2017

IV edycja projektu „Czysta Małopolska”

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2016/2017 IV edycję projektu Czysta Małopolska.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby, propagowanie tematyki ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
  3. Konkurs na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2016/2017.
  4. Konferencję podsumowującą realizację projektu.

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon, e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Sącz –wizytator Joanna Juras, e-mail: joanna.juras@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Targ – wizytator Maria Zielińska, e-mail: maria.zielinska@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Tarnów – wizytator Bożena Nowak, e-mail: bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Wadowice – starszy wizytator Barbara Gancarczyk, email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: