14 stycznia 2022

IX edycja projektu „Czysta Małopolska”

SEPZ-I.5563.2.2022.GO

Kraków, dnia 5 stycznia 2022 r.

 

Państwo Dyrektorzy
przedszkoli i szkól podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2021/2022  IX edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt jest Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, propagowanie tematyki ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży w życiu codziennym, poszerzenie zainteresowań problematyką ekologii i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie działalności ekologicznej w środowisku lokalnym.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych „Ekologia jest super!”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych dotyczących upowszechniania zachowań proekologicznych.
  3. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji zachowań proekologicznych w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2021/2022.

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów oraz dzieci przedszkolne do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

 

Z poważaniem
Koordynator Projektu „Czysta Małopolska”
Barbara Gancarczyk

Załączniki