5 lutego 2020

IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – przedłużenie terminu zgłoszeń

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, jako organizator IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” informuje wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich, że

przedłużony został termin nadsyłania prac

na IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

do 20 lutego 2020 roku.

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

  1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
  2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych.
  3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych

Konkurs odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… „

Więcej informacji na stronie:

https://fkw.edu.pl/regulamin-ix-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego