12 maja 2020

„Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych? ” – szkolenie dla osób zawodowo pracujących z dziećmi

Szanowni Państwo,

Fundacja ad vocem rozpoczyna kolejną edycję programu „Jak przerwać dramat dzieci krzywdzonych? ” realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób zawodowo pracujących z dziećmi: pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, psychologów szkolnych, nauczycieli przedszkolnych, pielęgniarek szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, osób pracujących w szkołach, przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, placówkach pomocy społecznej na terenie Krakowa i okolicznych powiatów. Szkolenie jest bezpłatne.
W efekcie 50-godzinnego programu szkoleniowego beneficjenci szkoleń podniosą swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu rozpoznawania i udzielania skutecznej pomocy dzieciom – ofiarom przemocy. Program składa się z trzech bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego i prawnego i obejmuje: 26 godzin wykładów oraz 24 godziny warsztatów. W sumie przeszkolimy 80 osób w dwóch turach: wiosną i jesienią.
Pierwszy wykład (online) rozpocznie się 28 maja, kolejne – już w tradycyjnej formie odbędą się w czerwcu, a warsztaty – w lipcu. Cały cykl szkoleniowy zostanie powtórzony dla drugiej grupy jesienią. Szkolenia odbędą się w Krakowie. O szczegółach będziemy informować na stronie www.advocem.org.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook).
Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty i materiały szkoleniowe, w tym 440-stronicowy poradnik pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?” stanowiący kompendium z zakresu medycyny, psychologii, psychologii społecznej i prawa, tj. wiedzy niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i profesjonalnego udzielania mu pomocy. Jeden egzemplarz otrzyma uczestnik, drugi przeznaczony jest dla placówki macierzystej.

Aby zapisać się na szkolenie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl do 22.05.2020. Formularz znajduje się także na stronie www.advocem.org.plzakładce FIO 2020.

Zapraszamy!
Anna Grajcarek
Prezes Fundacji ad vocem

Załączniki

komunikat
Data: 2020-05-11, rozmiar: 143 KB
formularz zgłoszeniowy FIO2020
Data: 2020-05-11, rozmiar: 163 KB
rekomendacja
Data: 2020-05-12, rozmiar: 65 KB