4 grudnia 2020

„Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania” Konferencja MCDN w formie online

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza do udziału w Konferencji zatytułowanej Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania”. Konferencja podsumowuje rocznicowe obchody  Roku Świętego Jana Pawła II. Przedsięwzięcie objęli Honorowym Patronatem Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty oraz Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskieg.

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2020 r. w godz. 13.00-14.50

Prelegenci z Uniwersytetu Papieskiego, Instytutu Pamięci Narodowej , Tarnowskiej Szkoły Wyższej oraz MCDN przybliżą dziedzictwo Jana Pawła II w kontekście wychowania do wartości i kształtowania na ich fundamencie właściwych postaw społecznych. Do udziału zaproszeni są dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy i pedagodzy.

Konferencja będzie realizowana hybrydowo – transmisja zostanie przeprowadzona ze specjalnie przygotowanego studia znajdującego się w Ośrodku Nowosądeckim MCDN. Uczestnicy będą mogli wziąć udział zdalnie – po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny, umożliwiający dostęp do MS Teams.

 Program konferencji:

13.00 – 13.05 Otwarcie konferencji

  • Zygmunt Fryczek, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka w Nowym Sączu

13.05 – 13.50 Wystąpienia zaproszonych Gości:

  • „Relacje polsko-żydowskie czasu młodości Karola Wojtyły. Zarys problemu i perspektywy wykorzystania materiałów edukacyjnych”, Roksana Szczypta-Szczęch, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie
  • „Personalizm i dialog w filozofii i nauczaniu Jana Pawła II”, ks. prof. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  • „Pamięć, tożsamość i pojednanie – wartość spotkania”, ks. dr Bartosz Bąk, Tarnowska Szkoła Wyższa

13.50 – 14.20 „Tryptyk rzymski” – film zrealizowany przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” i Teatr Robotniczy w Nowym Sączu; wprowadzenie: Andrzej Zarych, Dyrektor MCK „Sokół”

14.20 – 14.50 Dyskusja panelowa – „Jan Paweł II – dziedzictwo dla nauczania i wychowania”

 

Program można także pobrać poniżej.

Załączniki

konferencja JP II_program
Data: 2020-12-04, rozmiar: 710 KB