30 listopada 2017

Jubileusz 10-lecia istnienia Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Ptoszkowioki”

W dniu 29 listopada 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej odbył się Jubileusz 10-lecia Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Ptoszkowioki”. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, m.in.: Panią Barbarę Bartuś, Posła na Sejm RP, Panią Barbarę Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Pana Jana Kosiorowskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Podczas jubileuszowych obchodów Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Ptoszkowioki” zaprezentował musical pt. „Ptoszkowianka – droga do marzeń”, do którego zaangażowano także najmłodszych członków formacji, czyli przedszkolaków.

Jestem przekonana, że sława „Ptoszkowioków” wyjdzie daleko poza granice powiatu, Małopolski i kraju – stwierdziła Pani Kurator, pozostając pod wielkim wrażeniem występu Zespołu.