13 czerwca 2017

Jubileusz 15-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

W czwartek 8 czerwca 2017 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kalwarii Zebrzydowskiej obchodziło Jubileusz 15-lecia swego istnienia. Z tej okazji teatr szkolny Carpe diem prowadzony przez Panią Elżbietę Karelus przygotował komedię Thomasa Brandona pt. „Ciotka Karola”.

Premiera sztuki miała miejsce w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. W jubileuszowych uroczystościach udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Jak co roku spotkanie z teatrem szkolnym Carpe diem – i na tę okazję – pełne było nieoczekiwanych zwrotów akcji, śmiesznych scen i dialogów. Uczniowie liceum, pracujący w ognisku zaprezentowali swoje aktorskie talenty. Życzymy młodym artystom wielu dalszych sukcesów.