19 grudnia 2017

Jubileusz 180-lecia Szkoły w Ryczowie

W środę 13 grudnia 2017 roku, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, Szkoła w Ryczowie świętowała jubileusz 180-lecia istnienia. W patriotycznej uroczystości uczestniczyli: Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pani Maria Nitka, Dyrektor Delegatury w Wadowicach KO w Krakowie, Pan Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń, emerytowani pracownicy, uczniowie i rodzice. Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie nie tylko z szacunkiem i uznaniem spoglądała w przeszłość, przywołując założyciela Szkoły, ks. Jana Biedrończyka, jego następców tworzących historię tego miejsca przez kolejne lata, ale również oddała hołd tym, którzy przed kilkudziesięciu laty walczyli o wolną Ojczyznę.

Przygotowania do jubileuszu obejmowały wiele inicjatyw przybliżających rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, m.in.: konkurs plastyczny Stan wojenny – pamiętamy i konkurs literacki dotyczący wywiadu dokumentalnego. Przedsięwzięciem wymagającym zaangażowania wielu pracowników Szkoły okazała się również publikacja Placówka oświatowa w ostatniej dekadzie Polski Ludowej oraz w latach 2012-2017. Na 180-lecie Szkoły w Ryczowie (1837-2017) sfinansowana przez Wójta Gminy Spytkowice. Z okazji jubileuszu nawiązano również współpracę z Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzięki temu można było obejrzeć wystawę Stan wojenny – spojrzenie po 20 latach. Kolejna wystawa z prywatnych zbiorów Zygmunta Krausa, wadowickiego kolekcjonera – Stan wojenny, prezentowała m.in. oryginalne wydawnictwa drugiego obiegu z okresu PRL-u.

W tym uroczystym dniu została odprawiona Msza Św. koncelebrowana w intencji Szkoły. Następnie uczniowie wysłuchali wykładów i prelekcji dotyczących stanu wojennego prowadzonych przez: ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, prof. Andrzeja Nowakowskiego i Panią Agnieszkę Wawro, nauczyciela historii. Na parafialnym cmentarzu złożono również kwiaty na grobie założyciela Szkoły – ks. Jana Biedrończyka. W imieniu społeczności szkolnej Pani Dorota Fryc-Piętak, Dyrektor Szkoły wyraziła wdzięczność, dziękując tym, którzy tworzyli to miejsce i podejmują działania także dzisiaj. Ważny i ostatni punkt jubileuszu stanowiła patriotyczna akademia Nasze drogi do wolności. Uczestnicy uroczystości mogli nie tylko usłyszeć przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie, przypomnieć sobie drogę Polski do odzyskania niepodległości, ale również podziwiać uczniowskie talenty recytatorskie, taneczne i wokalne.

fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie