13 czerwca 2017

Jubileusz 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Przez dwa dni 9 i 10 czerwca 2017 roku dwusetną rocznicę swego założenia świętowało I Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Główne uroczystości rozpoczęły się w piątek 9 czerwca akademią, w której uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe i oświatowe m.in.: Pan Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński, Pan Stefan Kolawiński, Burmistrz Bochni i Pan Artur Puciłowski, Dyrektor Delegatury w Tarnowie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Następnie wręczono osobom wybitnie zasłużonym dla Szkoły Medal 200-lecia I Liceum w Bochni.

Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy uroczystości mieli możliwość oglądnięcia scenek z historii Szkoły przedstawionych przez jej obecnych uczniów i zwiedzili wystawę przygotowaną przez bocheński oddział Archiwum Narodowego w Krakowie. Dopełnieniem był koncert pianistyczny w Bazylice św. Mikołaja w wykonaniu wybitnego wychowanka Liceum – Jakuba Kuszlika.

W drugim dniu Jubileuszu pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego – Patrona Szkoły, Pani Jolanta Kruk, Dyrektor I LO dokonała uroczystego otwarcia zjazdu absolwentów. Z rynku uczestnicy wyruszyli do bocheńskiej bazyliki na uroczystą Mszę Św. której przewodniczył wychowanek szkoły Arcybiskup Henryk Nowacki. Przebieg eucharystii uświetnił chór Pueri Cantores s. Nicolai, składający się w większości z uczniów Liceum. Następnie odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez absolwentów Szkoły “Bocheńskiej Alma Mater w dwusetną rocznicę założenia – wdzięczni absolwenci”.

Prologiem do obchodów było otwarcie 8 czerwca w gmachu Muzeum Bocheńskiego im. Stanisława Fischera (przed laty profesora Szkoły) wystawy „Więcej niż szkoła” poświęconej historii i znaczeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.