20 listopada 2017

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach

W dniach 17-18 listopada 2017 roku odbył się Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach. Świadkami tej ważnej chwili dla całej społeczności szkolnej byli zaproszeni goście: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Jeż, Biskup Tarnowski, Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Pan Artur Puciłowski, Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Roman Łucarz, Starosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Zbigniew Karciński, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego, Pan Zbigniew Jurkiewicz, Burmistrz Gminy Ciężkowice, Pan Wacław Ligęza, Burmistrz Gminy Bobowa, Pani Nadia Horbaczyk, Dyrektor Gimnazjum z Warasza na Ukrainie wraz z młodzieżą, Pani Katarzyna Krüger-Szczot, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie koło Poznania wraz z uczniami oraz byli dyrektorzy Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., której przewodniczył Ks. Biskup Andrzej Jeż. Złożono również wiązankę kwiatów na grobie Ks. Prałata Michała Sopaty, inicjatora utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Ciężkowicach. Następnie, przy dźwiękach orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciężkowic, uczestnicy uroczystości udali się na halę widowiskowo-sportową Zespołu Szkół, gdzie kontynuowano obchody Jubileuszu. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, któremu przyświecały słowa Ignacego Jana Paderewskiego – Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku, a w dalszej części wystąpiła młodzież z Gimnazjum z Warasza na Ukrainie. Na zakończenie wysłuchano koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach.

W trakcie uroczystości Pani Kurator dokonała odsłonięcia wystawy poświęconej Patronowi Szkoły – Ignacemu Janowi Paderewskiemu, która zawierała pamiątki po Wielkim Polaku oraz zdjęcia udostępnione z prywatnych zbiorów i pozyskane przez Szkołę. Jubileusz stał się wyjątkową lekcją historii dla młodego pokolenia oraz chwilą wspomnień dla byłych pracowników i absolwentów.