24 września 2021

„Kampania Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach.

Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Kolejowe ABCW celu rozszerzenia działań edukacyjnych w ramach projektu powstała gra na urządzenia mobilne „Kolejowe ABC”. Jest to bezpłatna aplikacja, która w interaktywny sposób bawi i uczy zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania na terenach kolejowych.
Do tej pory w ramach aplikacji zostało przeprowadzonych 8 konkursów, w których wzięło udział ponad 22 tysiące uczestników.

Aby zainteresować tematyką bezpieczeństwa na kolei jeszcze większą liczbę dzieci, Urząd Transportu Kolejowego kolejny raz organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski.
Głównymi celami konkursu są:

  • propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego,
  • zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa na obszarach kolejowych,
  • nauka poprzez zabawę, rozwijanie kreatywne dzieci i młodzieży.

Konkursy organizowane będą w następujących terminach:

1. „Kolej na bezpieczeństwo” – od 22 września 2021 r. do 6 października 2021 r.;
2. „Na tropie bezpieczeństwa” – od 13 października 2021 r. do 27 października 2021 r.;
3. „Ruszaj po przygodę i zdobądź nagrodę” – od 3 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r.;
4. „Kolejowa wyprawa po nagrody” – od 24 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie do konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.
Główną nagrodą w każdym konkursie jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z elementami kolejowymi oraz udział zwycięskiej klasy w specjalnych zajęciach edukacyjnych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się w pobliżu torów, na przejazdach kolejowo-drogowych, peronach i stacjach.
Więcej informacji na temat aktualnych działań i konkursów można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.
Plakat Kampanii do pobrania poniżej.

Załączniki

informacja o konkursach
Data: 2021-09-24, rozmiar: 415 KB