15 kwietnia 2019

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

Małopolski Kurator Oświaty przekazuje informację Wojewody Małopolskiego na temat Kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Kraków, 2 kwietnia 2019 r.

Znak sprawy: WB-I.042.1.2019

Szanowni Państwo

Starostowie Powiatów,

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa małopolskiego

/wszyscy/

Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom i problemom społecznym, dotykających przede wszystkim dzieci i młodzież Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, organizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Jednym z elementów kampanii będzie spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy. Spot ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Istotą kampanii oprócz szerokich przedsięwzięć związanych ze spotkaniami z dziećmi i młodzieżą jest również prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych w mediach lokalnych, za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także przekazywanie informacji raz linków do poszczególnych wydarzeń realizowanych podczas kampanii, która planowana jest do realizacji do końca roku 2019. Informacje będą umieszczane na stronie https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświęconej kampanii.

W ramach kampanii w MSWiA planowane jest ogłoszenie konkursu dla dzieci i młodzieży, którego przedmiotem będzie stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Dzień 2 kwietnia będzie ogólnopolską datą rozpoczęcia kampanii. Tego samego dnia Małopolski Urząd Wojewódzki udostępni spot na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Mając powyższe na uwadze zachęcam do włączenia się do kampanii na poziomie lokalnym i organizowania swoich przedsięwzięć dotyczących tego tematu. Będę wdzięczny za przekazywanie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach i planach.

Piotr Ćwik

Wojewoda Małopolski