9 lutego 2018

Kapucyński konkurs historyczny „Wiara i wolność” pt. „Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej- szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772”

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie organizuje kapucyński konkurs historyczny „Wiara i wolność” pt. „Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej- szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty , skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów szkół przyszpitalnych, sanatoryjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domów Dziecka oraz Domów Kultury z terenu województwa małopolskiego.

Cele konkursu:

  • uczczenie 250-tej rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej,
  • uwrażliwienie patriotyczne poprzez rozbudzenie zainteresowania tematyką historyczną,zwłaszcza niepodległościową Polski oraz Małej Ojczyzny,
  • zwiększenie świadomości uczniów na temat wydarzeń mających miejsce w Krakowie oraz na Ziemi Krakowskiej w latach 1768-1772,
  • poznanie historii i roli Kościoła  Zwiastowania NMP przy klasztorze Kapucynów w Krakowie  w okresie Konfederacji,
  • kształtowanie postaw i  uczuć  patriotycznych dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji historycznych,
  • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
  • integracja dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Prace konkursowe prosimy przesłać/dostarczyć do dnia 18.05.2018 r. na adres: Klasztor Braci Kapucynów w Krakowie; 31-114 Kraków; ul. Loretańska 11 z dopiskiem: kapucyński konkurs historyczny „Wiara i wolność”.

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-02-09, rozmiar: 628 KB
Regulamin Konkursu
Data: 2018-02-09, rozmiar: 665 KB