2 listopada 2021

Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży – zaproszenie na konferencję

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie organizuje

w dniu 24 listopada  2021 roku w godzinach 14.00 – 17.30

konferencję w formule hybrydowej, której temat brzmi:

„Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży”.

 

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana pierwsza część raportu z ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży dotycząca środowiska szkolnego. Uzyskane wyniki odnoszą się do poziomu funkcjonowania dzieci w różnych sferach życia: społecznej, rodzinnej, wirtualnej i psychicznej. Badanie zostało przeprowadzone w 2021 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka,
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Adresatami konferencji są dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialni za oświatę, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli