12 września 2019

Klub Małego Ratownika 2019 – bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci

Klub Małego Ratownika to bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci z krakowskich i okolicznych szkół podstawowych i przedszkoli. Fundacja Polaris – edukacja, rozwój, zarządzanie  -zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 4-12 lat na spotkanie z ratownikami w sobotę 5 października 2019 w godzinach 10-14 do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33.

Umiejętność właściwego zareagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jest niezwykle ważna gdyż ratuje życie. Brak reakcji jest często wynikiem niewiedzy i/lub lęku. Warsztaty Klub Małego Ratownika mają za zadanie zarówno wyeliminowanie bariery psychologicznej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy oraz kontaktami ze służbami ratowniczymi jak również przekazanie i wyćwiczenie praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Klub Małego Ratownika to wydarzenie cykliczne, nieodłącznie towarzyszące Ogólnopolskiemu Kongresowi Ratowników Medycznych. Poprzez zabawę dzieci będą miały możliwość poznać zasady poprawnego i skutecznego wezwania pogotowia, poznają technikę ucisków klatki piersiowej tak by mogły samodzielnie rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy i będą mogły swobodnie porozmawiać z ratownikami i zadawać pytania dzięki czemu w znaczącym stopniu zostanie wyeliminowana bariera psychologiczna związana z udzielaniem pierwszej pomocy. Poszczególne ćwiczenia będą dostosowane do wieku biorących w nich udział dzieci. Każde dziecko uczestniczące w warsztatach otrzyma dyplom Małego Ratownika oraz drobny upominek. Na dzieci będzie także czekać mały poczęstunek.

Informacje nt. Klubu Małego Ratownika można śledzić na stronie:
https://www.ratownicymedyczni.com/klub-ma-ego-ratownika.html
Osoba do kontaktu: Anna Najduchowska, tel. 12 422 09 20, e-mail fundacja@fundacjapolaris.pl

Załączniki

A4_Plakat_7KMR
Data: 2019-09-12, rozmiar: 3 MB