6 lutego 2018

Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze Oświaty

W poniedziałek 5 lutego 2018 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania Deklaracji utworzenia Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze Oświaty w obecności Pana Piotra Ćwika, Wojewody Małopolskiego i Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa podpis złożyła Pani Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu.

Do koalicji przystąpili: Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Komendant Wojewódzki Policji i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, Dyrektor Oddziału Terenowego TVP i Prezes Radia Kraków, a także dyrektorzy szkół.

Zespół działający przy Małopolskim Kuratorze Oświaty ma spotykać się regularnie po to, by identyfikować zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się dzieci i wspólne szukać skutecznych rozwiązań problemów. Jak podkreślali sygnatariusze podpisanej w poniedziałek deklaracji o utworzeniu Koalicji ma ona usprawnić przepływ informacji między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Jednym z jej celów jest także skuteczne informowanie w mediach tradycyjnych i społecznościowych o sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Jak mówiła Pani Kurator członkowie koalicji będą się zajmować praktycznymi działaniami, jak choćby wskazaniem, co zrobić by dzieci bezpiecznie wyjeżdżały na ferie zimowe i letnie, czy skutecznym rozwiązaniem w Małopolsce problemu zbyt ciężkich tornistrów. Będą podejmowane również działania, które mają zapobiec sięganiu przez młodzież po substancje psychoaktywne, zapobiegać wadom postawy oraz będą realizowane akcje dotyczące bezpieczeństwa m.in. bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dodatkowe informacje:

Deklaracja – Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Strona Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży na FB:
https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko

TVP3 – Tematy Dnia: https://krakow.tvp.pl/35896450/05022018

TVP3 – Kronika: https://krakow.tvp.pl/35896090/05022018-1830