24 września 2018

Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży zwraca uwagę na ciężkie tornistry

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej rozwiązywania tego problemu w Państwa szkołach.

Odpowiedzi na pytania:

  1. W jaki sposób monitorowany jest ciężar uczniowskich plecaków?
  2. Jakie wnioski wynikają z tych obserwacji?
  3. Czy są zastrzeżenia składane przez rodziców (dzieci, nauczycieli) w sprawie zbyt ciężkich plecaków?
  4. Jak uczniowie wykorzystują szafki uczniowskie:
    a. czy pozostawiają w nich podręczniki i inne materiały o dużym ciężarze?
    b. jakie podręczniki, pomoce (lub inne) są zabierane najczęściej przez nich do użytku domowego?
  5. Czy szkoła stara się rozwiązywać problem zbytniego obciążenia plecaków – jeżeli tak, to w jaki sposób?

Proszę o przesłanie tych informacji z wykorzystaniem Panelu Dyrektora – do dnia 15 października
2018 r.