10 lipca 2020

Kolejny nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Informujemy, iż we wrześniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji planuje uruchomić III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Skierowany jest on do uczniów polskich szkół publicznych i niepublicznych od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Umożliwia wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu, pod linkiem: https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/