11 kwietnia 2019

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zawiadamiam, że w związku z zarządzeniem  nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, ustalono dniem wolnym od pracy dzień 2 maja 2019 r. i wyznaczono jako dzień pracy sobotę 11 maja 2019 r.

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Krakowie odpracowuje dzień 2 maja 2019 r. w sobotę 11 maja 2019 r. w godzinach 7,30 do 15,30.

 

Kraków, dnia 11 kwietnia 2019 r.