26 listopada 2019

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zawiadamiam, że w związku z zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, ustalono dniem wolnym od pracy dzień 27 grudnia 2019 r. i wyznaczono jako dzień pracy sobotę 14 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Krakowie odpracowuje dzień  27 grudnia 2019 r. w  sobotę 14 grudnia 2019 r. w godzinach 7:30 do 15:30.

Kraków, dnia 25 listopada 2019 r.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak