24 czerwca 2021

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
Organy prowadzące Szkoły w Województwie Małopolskim,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice Uczniów

 

Kończymy wyjątkowo trudny rok dla całej społeczności szkolnej. Izolacja, brak kontaktu osobistego z rówieśnikami i nauczycielami były trudnym wyzwaniem i ciężkim doświadczeniem dla młodych ludzi. Także nauczyciele, pozostający w wirtualnym kontakcie z uczniami, nie mieli łatwego zadania. Nas wszystkich długie „zatrzymanie” poddawało codziennemu egzaminowi z umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.

Chciałabym byśmy wszyscy potrafili patrzeć z nadzieją w przyszłość. Zróbmy uczciwie rachunek szkód oraz zaległości w nauce naszych uczniów. Są wśród nich także tacy, którzy nie ponieśli strat, ale są też tacy, którzy będą musieli nadrobić braki. To także dobry i właściwy czas do oszacowania i wyartykułowania potrzeb w dostępie do dóbr kultury. Zadania to niełatwe, ale konieczne, jeśli chcemy poznać rzeczywiste usytuowanie młodych Polaków w systemie edukacji i w strukturze społecznej Naszego Państwa. Powodzenie planu powrotu do normalności zależy od tego, czy wszyscy dorośli, współuczestniczący w opiece i trosce o dzieci i młodzież, potrafią skupić swoje działania wokół jednego celu – dobra dziecka. To z pewnością najważniejsze wyzwanie i zadanie dorosłych wobec młodego pokolenia.

Proponuję dziś zbudowanie wielkiej Koalicji dla Dobra Dzieci i Młodzieży. Zapraszam do opracowania w jednostkach samorządu terytorialnego lokalnych planów wsparcia wszystkich uczniów przez nauczycieli, rodziców uczniów, władze samorządowe, nauczycielskie związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Liczę bardzo na innowacyjne koncepcje nauczycieli akademickich. Proszę o wskazówki psychologów i lekarzy pediatrów. Wykorzystajmy czas wakacji na konstrukcję planów kompletnego wsparcia młodych Polaków.

Niech żaden powiat, czy gmina nie pozostawia tego tematu przypadkowi, sytuacja wymaga by działania były przemyślane, świadome, oparte o plan, w którego powstaniu będą uczestniczyć wszyscy mający wpływ na życie młodego pokolenia. Zatroszczmy się o dzieci i młodzież, budujmy więzi, bo tylko wspólnota pokona trudy postpandemicznego kryzysu funkcjonowania młodych ludzi w społeczeństwie. Dziś nie ma pytania, co każdy z nas może zrobić dla ich dobra i bezpieczeństwa, ale jak zbudować sprawny system działań, w centrum, którego będzie młode pokolenie – skarb i nadzieja Polski.

Niebawem prześlę do Państwa Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Dyrektorów Szkół, korespondencję zawierającą szczegóły idei, którą niniejszym listem anonsuję.

 

Z szacunkiem

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty