9 sierpnia 2021

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że w dniu 15 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Gminy Wieliczka w sprawie negatywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2019 r., dotyczącej projektu planu sieci publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych w Gminie Wieliczka.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie potwierdził stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty, że Gmina Wieliczka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Artura Kozioła, nie zapewniła 80 dzieciom miejsc w przedszkolach publicznych w 2019 r., a Małopolski Kurator Oświaty podejmował działania zgodnie z prawem i swoimi kompetencjami.

W świetle tego Wyroku, jak również wobec wydanej w następstwie interwencji Małopolskiego Kuratora Oświaty decyzji SANEPiD-u, która uchyliła bezprawne odroczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka otwarcia świetlic w szkołach we wrześniu 2020 r. o 18 dni, oczywistym jest, że zarzuty dotyczące łamania prawa przez Gminę Wieliczka były prawdziwe i uzasadnione.

W tym stanie rzeczy Małopolski Kurator Oświaty oczekuje publicznych przeprosin ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Pana Artura Kozioła oraz posła na Sejm RP Pana Marka Sowy za szkalowanie jej osoby w mediach i wobec innych podmiotów i organów, takich jak Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Małopolski czy Związek Powiatów Polskich, a zwłaszcza za wypowiedzi na temat rzekomych „kłamstw, które wypisuje Barbara Nowak”, „szarży pani kurator nie mającej umocowania prawnego” i „para-prawnych uzasadnień”.

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzieliły stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty, który swoje działania ukierunkowuje na obronę praw i bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, a nie – jak twierdzą ww. osoby – na „ujarzmienie niepokornych samorządowców”.