14 października 2020

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty – COVID-19

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący konkursów przedmiotowych i tematycznych