4 listopada 2020

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Zwracam się dziś do Państwa, żeby wyjaśnić nieporozumienie, którego skutki można zaobserwować w mediach nurtu mainstreamu. Trwa kolejna akcja szczucia na władze oświatowe pod hasłem prześladowania nauczycieli, którzy wzięli udział w tzw. strajku kobiet. Mnożą się kłamliwe doniesienia o tym jakoby były zbierane dane nauczycieli obecnych na marszach. Ogromnie przykra jest konstatacja, że także wśród Dyrektorów szkół są tacy, którzy podejmują temat rzekomego nakazu raportowania o nauczycielach, którzy biorą udział w tzw. strajku kobiet. Oświadczam, jako Małopolski Kurator Oświaty, że nigdy nie otrzymałam od Ministra Edukacji i Nauki polecenia zbierania danych o nauczycielach biorących udział w manifestacjach. Także ja osobiście nie wychodziłam z taką inicjatywą. Na oszczerstwa odpowiem wystąpieniem na drogę sądową. Moje działania są przejrzyste, zawsze jasno formułowane. Można się z nimi zapoznać czytając na stronie internetowej Apel i Komunikaty. Te treści są dostępne dla wszystkich, którzy wejdą na stronę www.kuratorium.krakow.pl Dla Dyrektorów szkół lektura tej strony jest obowiązkowa i jest warunkiem, zwłaszcza w czasie braku możliwości spotkań w trybie stacjonarnym, prawidłowej komunikacji Dyrektorów i nadzoru pedagogicznego. Inną drogą przekazu jest panel dyrektora, za pomocą którego zwracam się bezpośrednio do Państwa Dyrektorów. Przy okazji stwierdzam, że naruszeniem etyki pracowniczej jest ujawnianie treści tam zamieszczanych osobom postronnym, czy mediom. Oceniam te działania jako niegodne. Na moich konferencjach z Dyrektorami szkół, tych rozpoczynających rok szkolny oraz na spotkaniach za pomocą łączy internetowych z Państwem Dyrektorami prowadzonymi przez wizytatorów, często także z moim uczestnictwem, zawsze prosimy o pytania i kontakt z nami w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy, wsparcia bądź wyjaśnienia kwestii niejasnych. Z ogromnym zdziwieniem i niesmakiem odnotowuję, gdy osoby, które nie podejmują dyskusji ze mną bądź  wizytatorami i które z niewiadomych względów nie mają odwagi zapytać wprost, podejmują wątki związane z funkcjonowaniem szkół, spraw nauczycielskich, czy uczniowskich w mediach, stawiając się w roli osób, które rzekomo są zmuszane do działań niezgodnych z prawem i etyką zawodową. Jeszcze raz zatem podaję do publicznej wiadomości zasady mojego działania w czasie pandemii i niepokojów ulicznych związanych z manifestacjami. Dla czytelności informacji, pozwalam sobie ująć mój przekaz w punktach.

  1. Małopolski Kurator Oświaty codziennie jest obecny w pracy przy ul. Szlak 73 w Krakowie i pozostaje w ciągłej dyspozycji Państwa Dyrektorów. Odbieram telefony i przyjmuję na spotkaniach w swoim gabinecie.
  2. Małopolski Kurator Oświaty stoi zdecydowanie na straży bezpieczeństwa każdego ucznia i sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami w ramach swoich kompetencji.
  3. Małopolski Kurator Oświaty zawsze reaguje na wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie nadzoru pedagogicznego określonego prawem.
  4. Małopolski Kurator Oświaty szanuje autonomię każdego Dyrektora i nigdy nie formułuje poleceń, które w jakikolwiek sposób ingerowałyby  w zakres praw i obowiązków Dyrektora.
  5. Apel i komunikaty do Dyrektorów szkół, jakie wystosowuje Małopolski Kurator Oświaty dotyczą zawsze sytuacji szkolnych, pracy z uczniami na terenie szkoły i podczas wyjść organizowanych przez szkołę bądź nauczyciela szkoły.
  6. Małopolski Kurator Oświaty nie ma prawa ani chęci śledzenia działalności nauczycieli i Dyrektorów szkół w czasie wolnym, a zatem nie zbiera danych dotyczących prywatnej sfery nauczycieli czy dyrektorów.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ponawiam moją prośbę o dbanie o bezpieczeństwo każdego Ucznia. Proszę, sprawujcie Państwo swój nadzór nad prawidłowym trybem nauczania i właściwym przekazem treści wychowawczych. Bądźcie w stałym kontakcie z Rodzicami Uczniów. Powtarzam raz jeszcze, że wymagam od Państwa stania na straży bezpieczeństwa Uczniów i wymagania tego samego od swoich Nauczycieli. W sytuacji tak bardzo trudnej jak dzisiejsza, ogromnie ważny jest przekaz prawdziwy do całej społeczności szkolnej. Sianie dezinformacji, kłamliwe komunikaty źle służą wspólnej sprawie jaką jest dobro społeczności szkolnej. Współdziałajmy a nie niszczmy.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty