12 czerwca 2018

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rządowego programu „Dobry Start”

Kraków, dnia 12 czerwca 2018 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół województwa małopolskiego

 

Pani minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Szczegóły dotyczące realizacji programu Dobry Start dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart).

Obliguję Państwa Dyrektorów Szkół do skutecznego i pilnego poinformowania rodziców/ opiekunów o programie „Dobry Start”, aby każdy uczeń, każde dziecko rozpoczynające rok szkolny mogło otrzymać wsparcie w wysokości trzystu złotych.

 

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak

 

Do pobrania: