14 czerwca 2019

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Rodzice oraz Uczniowie

 

W związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego informuję, że termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej –  dotyczący uzupełnienia  wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zostaje – zmieniony i otrzymuje brzmienie: od 19 do 25 czerwca 2019 r.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak