24 lipca 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów na rok szk. 2017/2018

Treść komunikatu