26 stycznia 2022

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty – Ważna informacja przed etapem wojewódzkim konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Rodzice i Uczniowie

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, tj. znacznym wzrostem liczby zakażeń i prognozami dalszego wzrostu, uprzejmie informuję, że komunikaty w sprawie organizacji etapu wojewódzkiego poszczególnych konkursów przedmiotowych, zawierające informacje m.in. o miejscu i godzinie przeprowadzenia konkursów, będą zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładkach konkursów na 7 dni przed terminem etapu[1], a nie jak dotąd na 21 dni przed terminem etapu.

W związku z powyższym bardzo proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów w zakładkach konkursów.

Na chwilę obecną nie jest przewidywana zmiana terminów przeprowadzania etapów wojewódzkich poszczególnych konkursów przedmiotowych.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

[1] Zmiana terminu zamieszczenia komunikatów w sprawie organizacji etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych została wprowadzona zarządzeniami Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.