19 czerwca 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy

Bliższe informacje na stronie MEN: https://men.gov.pl