30 czerwca 2020

Komunikat MEN w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

Załączniki