23 listopada 2018

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozliczenia dotacji organów prowadzących szkoły, realizujących program “Niepodległa”

Kraków, 23 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo 
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa,
osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły

Kuratorium Oświaty w Krakowie przesyła Państwu komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominający o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. z 2018 r. poz. 910) oraz zapisów umowy zawartej z MEN w sprawie realizacji tego programu (w szczególności: przesłanie sprawozdania i zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji).

Załączniki