28 września 2018

Komunikat nr 2 dotyczący wykazywania godzin ponadwymiarowych w SIO wg stanu na 30 września 2018 r.

Bliższe informacje na stronie: https://cie.men.gov.pl