10 czerwca 2019

Komunikat – „Przerwany marsz …”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji AKCJI POD NAZWĄ „PRZERWANY MARSZ …”, która ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 roku wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020.

Zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie uczniów i rodziców o tym wydarzeniu oraz o sprawdzenie czy w Państwa obwodach mieszkają starsze osoby, które w czasie wybuchu II wojny światowej były w wieku szkolnymi i nie mogły uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego 1 września 1939 roku. Proszę o przekazanie informacji do Kuratorium Oświaty w Krakowie, które skieruje zaproszenie dla Seniorów do uczestnictwa w inauguracji roku szkolnego 2019/2020.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ W AKCJI „PRZERWANY MARSZ …” PROSIMY KIEROWAĆ DO PANI JOLANTY MICHALSKIEJ DROGĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: JOLANTA.MICHALSKA@KURATORIUM.KRAKOW.PL