11 maja 2020

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  informuje,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach

od 18 maja do 7 czerwca 2020 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona

akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Mieszkańcy województwa zostaną powiadomieni o terminie zrzutu szczepionki i o obowiązujących w tym czasie zaleceniach poprzez ogłoszenie komunikatu w mediach oraz przez administrację rządową i samorządową w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie informuje, że posiada materiały informacyjne, które przekaże zainteresowanym w dowolnej ilości. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu 12 293 10 00.