26 czerwca 2020

Komunikat w sprawie przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Branżowych Szkół I Stopnia

województwa małopolskiego,

 

informujemy, że od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku tj. od 29 czerwca uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom, których to dotyczy.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z wizytatorami Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie:

1. Panem Andrzejem Janczym, tel. 12 448 11 41

2. Panem Sebastianem Bielakiem, tel 12 448 11 41

3. Panią Małgorzatą Kolbusz, tel. 12 448 11 58