7 marca 2022

Komunikat w sprawie zawodów sportowych organizowanych w latach 2017/2018 – 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Kraków, 4 marca 2022 r.

 

Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Małopolski Kurator Oświaty informuje, że zawody sportowe organizowane w roku szkolnym: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w dyscyplinach sportowych ustalonych w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Do pobrania Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r.

 

Załączniki