3 stycznia 2018

Komunikat ws. Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo,

wyrażam wielkie uznanie dla Rodziców, którzy sprawdzili Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dostępny od 1 stycznia 2018 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i dzięki temu odkryli, że w domu kultury – jednostce gminnej ich dziećmi zajmuje się osoba karana ujęta w tym Rejestrze.

Informuję Państwa, że korzystając ze swoich uprawnień, jako Małopolski Kurator Oświaty zwróciłam się do Burmistrza Miasta i Gminy prowadzącej Dom Kultury o stosowne wyjaśnienia, informację o podjętych krokach i monitorowanie sytuacji tak, aby nigdy więcej podobna sytuacja nie miała miejsca.

Do Państwa wiadomości załączam skan pisma.

 

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty