13 listopada 2017

Konferencja dotycząca wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiu edukacji włączającej

Szanowni Państwo
dyrektorzy, nauczyciele szkół
województwa małopolskiego

Zapraszam do udziału w Wojewódzkiej Konferencji dotyczącej wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiu edukacji włączającej. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 14.00 w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, sala teatralna.

Program konferencji:
10.00 – 11.00 Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów, dr Krzysztof Gerc, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
11.00 – 11.30 Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie
11.30 – 11.50 Dyskusja
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 14.00 Prezentacja dobrych praktyk:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci z Afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie; Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 165,
2. Szkoła Podstawowa w Domosławicach,
3. Szkoła Podstawowa SPSK w Czerwiennem,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie.

14.00 – zakończenie konferencji

Rejestracja na konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy.

Małopolski Kurator Oświaty
       Barbara Nowak