1 grudnia 2017

Konferencja „ Droga do Wolności” w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”

Kraków, dnia 1 grudnia 2017 r.

SEPZ-I.5563.153.2.2017.MC

 

Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo

zapraszam dyrektorów, nauczycieli i uczniów oraz przedstawicieli organów prowadzących i wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Droga do Wolności”, przygotowanej w zakresie realizacji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Konferencja jest organizowana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z: Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, oraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu i wpisuje się  w Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Celem konferencji jest popularyzowanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy nt. Ruchu „Solidarność”, kultywowanie jego ideałów oraz wartości.

Konferencja odbędzie się w dniu 15 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, ul. Józefa Nojego 2B o godzinie 10.00.

Zainteresowanych proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej:

 

Koordynator projektu
starszy wizytator Magdalena Malczyk